Tänk på följande vid användning av tvättstugan:
Max en bokad tvättid åt gången.
Respektera bokade tvättider.
Tvätt som innehåller lösa delar, använd tvättpåse.
Rengör tvättmedelsfack och luddfilter.
Torka av maskinerna efter avslutat tvättpass.
Tvätt av mattor är ej tillåtet.
Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill finna den.