Mildners Fastighetsförvaltning är ett fastighets och förvaltings-
bolag med inriktning på långsiktigt ägande. Vi förvaltar och
äger fastigheter i Lund, Eslöv och Lomma.

Våra kommersiella lokaler och hyreslägenheter är centralt
belägna,och håller högsta standard. Tillsammans med våra hyresgäster skaparvi försättningar för ett bättre boende och
bättre arbetsplatser.

För mer information kring våra lediga objekt, gör en intresseanmälanså kontakar vi dig så fort en lokal eller
lägenhet enligt dina önskemålblir ledig. Varmt välkomna!