Elgrill är den variant vi rekommenderar. Andra former av grillar kan vara störande samt innebära brandrisk. Tänk också på att grillosen kan vara störande för grannarna varför hänsyn bör tas. Följande regler ska alltid följas:
Grillning är endast tillåtet 10 meter från fastigheten.
Grillning får inte ske från balkongen.
Efter avslutad grillning skall grillplatsen städas och gallret rengöras.